Soutěž ŽIJ POHYBEM "AEROBIC SHOW"

celorepubliková týmová soutěž

 

 

SOUTĚŽNÍ SEZÓNA 2015/2016

 

  • vzhledem k rostoucí konkurenci na závodě AEROBIC SHOW dochází k dělení závodu na AEROBIC SHOW - LIGA A a AEROBIC SHOW - LIGA B

 

  • do jednotlivých LIG se týmy dělí na základě počtu přihlášených týmů v dané kategorii - startovní pole se bude dělit na LIGU A a LIGU B a ligu C pouze v případě, že v soutěžní kategorii bude přihlášených minimálně 7 týmů (liga A a B) nebo minimálně 11 týmů (liga A,B a C).
  • Týmy budou všechny soutěžit proti sobě, na základě dosažených bodů se potom startovní pole rozdělí na LIGU A, B a případně i C. V případě lichého počtu týmů v kategorii se větší počet týmů dostává do LIGY B. (např.při počtu 7 týmů v kategorii jdou na základě dosažených bodů 3 týmy do LIGY A a 4 týmy do LIGY B.) V případě 11 a více týmů se startovní pole rozdělí na 3-4-4 týmy a při větším počtu se počet vydělí 3 a nejméně týmů půjde do ligy A, nejvíce naopak do C.  Pro vítěze (1.-3.místo) LIG budou připraveny medaile.

 

  • začátečníci mohou využít úplně novou kategorii BASIC AEROBIC SHOW (komerční aerobik - NEOBSAHUJE POVINNÉ PRVKY)) 

 

  • závod LIGY A a LIGY B bude probíhat dohromady a týmy budou sbírat body za jednotlivé závody (jako v minulých sezónách)

 

 

Soutěže se účastní:

(rozčlenění dle věkových kategorií dle průměrného věku členů v týmu /dosaženého v kalendářním roce konání soutěže/: 4-7, 8-10, 11-14, 15-26, nad 27 let, závodní plocha 12x12m)

 

1. Small show teams - počet členů v týmu: 5-10, s náčiním min 1/2 skladby/bez náčiní, délka skladby 2-3 min, důraz kladen na originalitu

 

2. Big show teams - počet členů v týmu: nad 11, s náčiním min 1/2 skladby/bez náčiní, délka skladby 2-3 min, důraz kladen na originalitu

 

3. Step teams - počet členů v týmu: nad 5 členů, délka skladby 1.30-2.30 min, využití stepů během celé sestavy, důraz kladen na techniku cvičení na stepech

 

4. Sport teams - počet členů v týmu: nad 5 členů, délka skladby 1.30-2.30 min, důraz kladen na techniku cvičení a náročnost sestavy

 

5. Dance teams - počet členů v týmu: nad 5 členů, délka skladby 2-3 min, důraz kladen na originalitu

  

6. ZUMBA TEAMS - počet členů v týmu: nad 5 členů, délka skladby 2-3 min, důraz kladen na originalitu

!!! ( v případě účasti pouze 1 týmu ve věkové kategorii slučujeme věkové kategorie vždy k nejbližsí věkové kategorii 8-10 s kategorií 11-14 a kategorii 15-26 s kategorií nad 27)

 

Startovné:

pro členy : 150,-/závodník, 100,-/závodník/opakovaný start

 

pro nečleny : 180,-/závodník, 130,-/závodník/opakovaný start